Přehraj.to - Reklama -
Julio prohlásí, že nedovolí, aby jeho sestra Cristina skončila v hromadném hrobě. V hospodě vybojuje boxerský zápas a chce, aby mu Sebastian zaplatil, aby měl na převoz Cristinina těla. Sebastian ho vydírá s tím, že mu zaplatí mlčením, protože ví, kdo je. Andrés nabídne Juliovi peníze a chce, aby...
Alícia napíše dopis Diegovi, že ji Grand Hotel dusí a proto odchází. Diego po přečtení dopis vztekle zmačká. Alícia se sbalí a odchází na nádraží. Belén řekne Andrésovi, že Catalina odchází proto, že ví něco o smrti Cristiny. Catalina se Andrésovi svěří. Cristinu našla v kuchyni, byla zabita paličkou...
Detektiv Ayala začíná podezřívat Sofii. Žádá Alícii, aby mu přinesla kvůli otiskům nějakou její věc. Alícia sestře věří a podstrčí Ayalovi svou vlastní pudřenku. Otisky se samozřejmě neshodují s tím, který je na paličce. Julio přijde na to, co Alícia provedla. Je zklamaný, přesto přemlouvá Alícii, aby s ním...
Číšník Andrés svěří Juliovi, že Cristinu z Grand Hotelu propustil ředitel Diego Murquía, snoubenec Alicie. Julio pátrá v pokoji Cristiny a pod podlahou najde její fotografie a klíč. Majitelka Teresa žádá Diega o laskavost. Diego jde do vesnického baru, kde se baví Teresin syn Javier s prostitutkou Jimenou. Javier...
Julio vypátrá, že knoflík utržený ze stejnokroje chybí Andrésovi. Andrés mu vysvětlí, že stejnokroj dostal už bez knoflíku těsně po slavnosti elektrického osvětlení. Alicia zjistí z dokumentů v Diegově kanceláři, že oděv patřil číšníkovi Pascualovi, který byl po slavnosti povýšen na funkci recepčního. Pascual řekne Juliovi, že ztratil knoflík...
Alicia jde na místo předání výkupného a spatří, jak si ho vyzvedává muž v hotelovém plášti. Ale nepozná ho. Podle Benjamina nosí tyto pláště poslíčci. Později se Alicia na místo vrátí a nejde tam manžetový knoflíček, který pachatel ztratil. Ukáže ho Juliovi, který jej pozná. Patřily jejich otci, který...
Přicházející Pascual Julia odvolá do práce a spatří Garrida, jak vychází z pokoje. Zajde do svého pokoje, uloží výkupné do kufříku a odchází. Všimne si ho Victoria, komorná markýzy Elisy, a v nestřežené chvíli mu kufřík ukradne. Elisa před Sofií zdůrazňje, že jí jde o budoucnost rodiny a že...
Alicia zjistí, že Pascual měl pozemky v Cantaloa, ale s Juliem najdou jen ruiny. Později se dozvědí o domku, kde Pascual žil. Julio se dovnitř dostane klíčem, který našli. V kufru najde fotografii Cristiny a její řetízek. Kdosi ho však udeří do hlavy a Cristininy věci ukradne. V domě...
- Reklama - Přehraj.to
- Reklama - Přehraj.to